Bazenový rozvaděč FILTRACE, TČ, OBĚHOVÉ ČERPADLO, SŮL, OSVĚTLENÍ

Cena: 5,906.46
4,881.37 bez DPH
K odeslání: Do týdne
Skladové číslo: FTOSO400
Sdílet:

ks

Umístění


Filtrace, tepelné čerpadlo, oběhové čerpadlo, sůl, osvětlení

Bazenový rozvaděč E11TT/400V

Rozpis

 • Filtrace 230V s digitálními týdeními spínacími hodinami
 • Sůl - jistič, současný chod s filtrací
 • Tepelné čerpadlo 230V - jistič
 • Oběhové čerpadlo 230V - jistič + stykač: spíná současně s tep. čerpadlem - vývod z tepelného čerpadla ovládá stykač oběhového čerpadla.
 • Osvětlení - jistič
 • Externí zásuvky - jistič

Připojení

 • Hlavní přívod 400V (L1, L2, L3, N, PE): připojte na spodní stranu proudového chrániče a na svorku PE.
 • Čerpadlo filtrace: připojte na svorky 1, 2, 3, podle označení.
 • Sůl: připojte na svorky 4, 5, 6, podle označení.
 • Tepelné čerpadlo: Fázový vodič (L) na spodní stranu jističe, Nulový vodič (N) na lištu N1, ochranný vodič (PE) na lištu PE.
 • Oběhové čerpadlo: Fázový vodič (L) a nulový vodič (N) na spodní stranu stykače, ochranný vodič (PE) na lištu PE.
 • Osvětlení bazénu: Fázový vodič (L) na spodní stranu jističe, Nulový vodič (N) na lištu N1, ochranný vodič (PE) na lištu PE.
 • Zásuvky: Fázový vodič (L) na spodní stranu jističe, Nulový vodič (N) na lištu N1, ochranný vodič (PE) na lištu PE.

Ovládání

 • Filtrace se ovládá přepínačem s třemi polohy na stykači: I – trvale sepnuto / 0 – trvale vypnuto / A – spínání pomocí digitálních spínacích hodin.
 • Sůl pracuje současně s čerpadlem filtrací.
 • Tepelné čerpadlo – použit pouze jistič
 • Oběhové čerpadlo: V rozvodnici je svorka (7), na kterou napojíte fázový vodič (L), tedy vývod z Vašeho tepelného čerpadla. Oběhové čerpadlo pracuje současně s tepelným čerpadlem. Pokud ve Vašem vývodu je i vodič N, izolujte jej a ponechte nenapojen.
 • Osvětlení – použit pouze jistič
 • Zásuvky – použit pouze jistič

     


V případě změny je možné rozvaděč upravit dle Vašich potřeb, kontaktujte nás na +420 775 859 016 nebo elinas@post.cz

Součástí každého rozvaděče je schéma zapojení a certifikát CE