ELKO EP HRH-7

Cena: 983.00
812.40 bez DPH
K odeslání: Ihned
Skladové číslo: 8595188149471
Sdílet:

ks

Umístění


HRH-7 /UNI 

Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin ve zvýšeném krytí

• vysoké krytí IP65 jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách
• spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících...
• v rámci jednoho přístroje lze zvolit tyto konfi gurace:
- jednohladinový spínač vodivých kapalin hlídá jednu úroveň hladiny (vznikne propojením H a D)
- dvouhladinový spínač vodivých kapalin hlídá dvě úrovně (spíná při jedné úrovni a vypíná při druhé)
• volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání
• nastavitelné časové zpoždění výstupu (0.5 - 10 s)
• potenciometrem nastavitelná citlivost (5 - 100 kΩ)
• měřící frekvence 10 Hz zabraňuje polarizaci kapaliny a zvýšené oxidaci měřících sond
• měřící obvody jsou od napájení výrobku a obvodů kontaktu relé galvanicky odděleny zesílenou izolací dle EN 60664-1 pro kategorii přepětí III.
• výstupní kontakt 1x přepínací 16 A / 250 V AC1

Pro zamezení polarizace a elektrolýzy kapaliny a nežádoucí oxidaci měřících sond je k měření použito střídavého proudu.
K měření je využito tří měřících sond: H - horní hladina, D - spodní hladina a C - společná sonda. V případě použití nádrže z vodivého materiálu je možné jako sondu C využít vlastní nádrž.
Je-li požadováno hlídání pouze jedné hladiny existují 2 možnosti zapojení:
1. Spojí se vstupy H a D a připojí se na jedinou sondu- v tom případě se citlivost sníží na polovinu (2.5.. 50 kΩ).
2. Spojí se vstupy H a C a sonda se připojí na vstup D - v tomto případě zůstane zachována původní citlivost (5..100 kΩ).
Sondu C je také možné spojit s ochranným vodičem napájecí soustavy (PE).

Hlídání DVOU ÚROVNÍ HLADIN minimum / maximum - funkce ODČERPÁNÍ - (PUMP DOWN)
Popis funkce odčerpávání:
Funkce se používá ve studni nebo vrtu kde rozdíl horní a dolní sondy určuje kolik vody může čerpadlo vyčerpat a chrání před chodem na prázdno.
Po detekci maximální hladiny začne plynout nastavené zpoždění reakce. Po tomto čase výstupní kontakt okamžitě sepne čerpadlo po dobu až dosáhne minimální hladiny, kdy opět začne běžet nastavené zpoždění. Následně čerpadlo vypíná.

Hlídání DVOU ÚROVNÍ minimum / maximum - funkce DOČERPÁNÍ - (PUMP UP)
Popis funkce dočerpání:
Funkce se používá, když potřebujeme do studny nebo vrtu pravidelně přičerpávat vodu, která odtéká.
Po detekci minimální hladiny začne plynout nastavené zpoždění reakce. Po tomto čase výstupní kontakt okamžitě sepne čerpadlo po dobu až dosáhne maximální hladiny, kdy opět začne běžet nastavené zpoždění. Následně čerpadlo vypíná.

                      

Mohlo by vás zajímat

Hladinová sonda SHR-2

Vodič k hladinové sondě